Categorie: <span>Nieuws</span>

Melissa Sluiman geslaagd voor eindexamen SOH

Wij feliciteren Melissa!

Zij heeft een 8 voor haar eindexamen SOH – ‘Spreekuur Ondersteuner Huisarts’ – gehaald.

Zoals velen van jullie weten is Melissa al een lange tijd een vast gezicht in onze praktijk. Zij zal nu naast haar huidige taken als doktersassistente, u voor onderstaande klachten zelfstandig kunnen beoordelen. Wel is natuurlijk de huisarts altijd aanwezig voor een eventuele medebeoordeling.

Indien u belt voor een afspraak, kan de doktersassistente aan de hand van uw klachten of vragen inschatten of u terecht kunt voor een afspraak bij de SOH of een van de huisartsen.

U heeft wellicht gemerkt dat de spreekuren van de huisartsen soms snel vol lopen. Melissa ondersteunt hierin het spreekuur, waardoor de huisartsen meer tijd over houden voor patiënten met complexe problemen en er meer ruimte op het huisartsspreekuur overblijft.

Klachten die Melissa, onze SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts), kan zien:

 • Allergische huidreactie
 • Bijtwond
 • Bloedneus
 • Brandwonden
 • Klachten bij splinter
 • Enkeldistorsie
 • Keelpijn
 • Plasklachten vrouw
 • Schaafwond
 • Scheur- en snijwond
 • Voorhoofdholte-ontsteking en verkoudheid
 • Tand door lip
 • Teenletsel
 • Tekenbeet
 • Wespen-, bijen-, insectensteek
 • Hand/pols trauma
 • T.z.t. hechten

De praktijk voert op 1 juli actie voor goede huisartsenzorg

Vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met de parktijken in Volendam en Zeedam en alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli vanaf 12 uur gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die dag van 12 – 17 uur gesloten.

Voor spoedgevallen kunt u de praktijk bereiken op het normale nummer bereiken.


Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.

Huisarts S. Mulder stelt zich aan u voor

Hallo, mijn naam is Salomé Mulder en per februari ben ik het team van huisartsenpraktijk Stroeve komen versterken. Graag stel ik me daarom even aan u voor.

Sinds 2020 ben ik huisarts, ik heb mijn opleiding toen afgerond aan het VUMC in Amsterdam. Vóór de huisartsenopleiding heb ik als basisarts gewerkt binnen heel wat verschillende specialismes: op de Spoedeisende Hulp, bij de Gynaecologie en Verloskunde, Chirurgie, Kindergeneeskunde en tot slot in een instelling voor verslavingsgeneeskunde.

Na te hebben gewerkt op al die verschillende werkplekken, kan ik echt zeggen dat het werk als huisarts helemaal bij me past. Ik houd van het huisartsenvak door de afwisseling (geen enkele dag is hetzelfde), en bovenal door het persoonlijke contact met elke patiënt. Om goede zorg te kunnen leveren moet je niet alleen deskundig zijn, maar moet je je ook kunnen verplaatsen in elke patiënt en zoeken naar een beleid dat bij de patiënt past. Dat betekent dat ik een huisarts wil zijn die open staat voor de visie van u als patiënt en die goed naar u wil luisteren. Mijn speciale interesses zijn kleine chirurgische ingreepjes, gynaecologie, hulp bij (allerlei soorten) verslavingen en hulp bij seksuele problemen. Maar uiteraard kunt u voor alle soorten huisartskundige zorg bij mij terecht.

Het lijkt me leuk om kennis met u te maken!

Welkom huisarts S. Mulder en J. Bergmans

Per 1 maart mocht ik in de praktijk 2 nieuwe collega’s verwelkomen.

Op de dinsdag komt J. Bergmans ons team versterken. En op de maandag en vrijdag komt S. Mulder ons team versterken.

Ik ben ontzettend blij met hun komst.

Accreditatie 2022

We zijn erg trots opnieuw de accreditatie te mogen ontvangen van de NPA, het onafhankelijke certificeringsorgaan dat de NHG praktijkaccreditering uitgeeft. Onze praktijk heeft per 3 februari de accreditering ontvangen en mag daarmee weer 3 jaar deze certificering voeren. Voor meer informatie over de accreditatie, zie onze pagina speciaal over dit onderwerp.

Medische of geneeskundige verklaring

Wilt u van uw huisarts een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.

Waarom mag uw eigen huisarts geen geneeskundige verklaring afgeven?

 

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen?

U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben, vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft. Voor een verklaring voor reizen verwijzen wij naar de volgende informatie:

Coronavirus en het afgeven van een gezondheidsverklaring

 

Non-Covidverklaring, medische verklaring van genezen na doorgemaakte Covid voor werk, school of reizen

Dit valt onder een medische of geneeskundige verklaring. Dit kan uw eigen huisarts niet afgeven.

Dit doen wij in lijn met de landelijke afspraken om geen verklaringen als huisartsenpraktijk af te geven, welke voortvloeit uit bovenstaande reden. Daarnaast een zwaarwegende reden voor ons: in tijden van schaarste, willen we ons blijven concentreren op essentiële zorg. Daar vallen medische verklaringen niet onder.

Welkom K. v.d. Velde, Physician Assistant

Per 1 augustus verwelkomen wij een nieuwe functie in onze praktijk: Physician Assistant.

Wat is een Physician Assistant?

Een Physician Assistant (PA) is een verpleegkundige die een vervolgopleiding heeft gedaan waarna hij /zij  zelfstandig complexe medische taken en handelingen uit kan voeren.
De PA is hierdoor de rechterhand van de huisarts en neemt taken van hem/haar over. De PA kan vergeleken worden met een gevorderde basisarts.

Wie mogen wij in deze functie verwelkomen?

Ik ben heel blij met de nieuwe aanwinst in ons team: Karin van der Velde.
Mocht u regelmatig gecontroleerd worden i.v.m. uw diabetes of uw bloeddruk? Dan zal zij deze zorg aan u verlenen. Verder zal zij ook onder andere orthopedisch spreekuur hebben.

In Karin’s eigen woorden:

Ik ben zeer verheugd om te werken in huisartsenpraktijk Stroeve met een geweldig team! Ik ben sinds 2017 afgestudeerd als Physician Assistant en heb een aantal jaar in het Amsterdam UMC en het Dijklander ziekenhuis gewerkt in verschillende werkvelden. Een gezonde leefstijl vind ik erg belangrijk en dat zal ik ook vaak bespreken in de spreekkamer. Tot ziens op het spreekuur!

Patiëntenstop per 23 augustus 2021

Afgelopen periode hebben we van veel patiënten het vertrouwen gekregen om de huisartsenzorg aan hen te verlenen en zijn wij gegroeid. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen zijn wij nu genoodzaakt tijdelijk een patiëntenstop in te voeren voor ten minste 3 maanden. Via deze website zullen wij te zijner tijd communiceren wanneer we weer nieuwe patiënten kunnen aannemen.

Met gezonde groet,

Huisartsenteam

Huisartsenpraktijk Stroeve

Joyce Stroeve, huisarts

Digitaal Corona Certificaat (DCC)

Heb je vragen over het Digitaal Corona Certificaat (DCC)? Klik dan hier. De meest gestelde vragen over de CoronaCheckapp vind je hier. Met andere vragen over de CoronaCheckapp kun je terecht bij 0800-1421 (gratis) of helpdesk@coronacheck.nl.

In deze video een kijkje achter de schermen bij COVID-19-vaccinatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Melissa Sluiman geslaagd voor eindexamen SOH

Wij feliciteren Melissa! Zij heeft een 8 voor haar eindexamen SOH – ‘Spreekuur Ondersteuner Huisarts’ – gehaald. …

De praktijk voert op 1 juli actie voor goede huisartsenzorg

Vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met de parktijken in Volendam en Zeedam en alle andere huisartsen in Nederland, …

Huisarts S. Mulder stelt zich aan u voor

Hallo, mijn naam is Salomé Mulder en per februari ben ik het team van huisartsenpraktijk Stroeve komen versterken. Graag …