Categorie: <span>Nieuws</span>

Even voorstellen – nieuwe praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Hallo,

Mijn naam is Afra Schilder. Sinds 1 Januari (2024) ben ik werkzaam binnen de praktijk als praktijkondersteuner-ggz. Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje minder lekker in zijn vel. Vaak komt men daar zelf of met hulp van de omgeving weer uit. Als dat niet lukt, ga ik graag met u in gesprek om u beter te leren kennen en een goed overzicht te creëren van uw situatie en klacht(en). Samen kunnen we kijken wat u uit balans heeft gebracht en wat u nodig heeft om weer in uw kracht te komen staan.

In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit mijn opleiding heb ik veel geleerd over de werking van de hersenen en hoe dit verband houdt tot gedrag. Ik heb daarna een poosje gewerkt bij Sophia Revalidatie op de afdeling niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast veel ervaring opgedaan met het begeleiden van nieuwkomers/anderstaligen richting zelfredzaamheid, waarbij ik nauw samenwerkte met o.a. Gemeente, scholen, de sociaal wijkteams, wijkagent, etc.

Ik probeer altijd de persoon achter de problematiek te zien en te kijken wat wel kan, aansluitend bij wat men zelf daarbij wenst.

Op de maandag en woensdag ben ik aanwezig binnen de praktijk.

M. Roos, Physician Assistant en POH-S (diabetes en hoge bloeddruk) stelt zich aan u voor

Hallo, mijn naam is Melanie Roos en ben sinds 1 april werkzaam bij dr. Stroeve als Physician Assistant
(P.A.) waarbij ik ook de taken van de praktijkondersteunend huisarts verricht (hoge
bloeddruk/cholesterol, verbeteren van de leefstijl, diabetes). Graag stel ik me even aan u voor.

Sinds 2018 ben ik Physician Assistant (P.A.). Als P.A. mag ik zelfstandig geneeskundige zorg bieden
aan patiënten binnen de huisartsenzorg. Dat betekent dat ik bevoegd ben voor het stellen van
medische diagnoses, het voorschrijven van medicijnen en het verrichten van medische (technische)
ingrepen voor patiënten met bepaalde klachten. Dit spreek ik onderling af met de huisarts en kan
worden uitgebreid naarmate ik meer ervaring opdoe binnen de huisartsgeneeskunde.

Voorheen ben ik ruim 10 jaar werkzaam geweest in het AMC. Eerst vier jaar als HBO verpleegkundige
op de afdeling Chirurgie en Traumachirurgie. Daarna de opleiding tot PA afgerond bij de afdeling
plastische chirurgie waar ik uiteindelijk ruim 6 jaar werkzaam ben geweest. Ik heb daar veel ervaring
opgedaan met de zorg voor patiënten die net geopereerd zijn, de behandeling van hemangiomen
(aardbeivlekken) bij baby’s, het assisteren bij- en verrichten van- kleine operatieve ingrepen en het
verbeteren van de zorg door middel van projecten binnen het ziekenhuis.

Vanwege de variatie binnen de huisartsenzorg en het persoonlijke contact met patiënten heb ik
afgelopen april de keuze gemaakt om bij dr. Stroeve te komen werken. Ik vind het belangrijk om elke
patiënt als individu te behandelen en goed te luisteren naar wat er speelt in diens leven en wat er
nodig is om tot de best passende zorg te komen.

Graag maak ik met u kennis in de praktijk!

Huisarts S. Mulder stelt zich aan u voor

Hallo, mijn naam is Salomé Mulder en per februari ben ik het team van huisartsenpraktijk Stroeve komen versterken. Graag stel ik me daarom even aan u voor.

Sinds 2020 ben ik huisarts, ik heb mijn opleiding toen afgerond aan het VUMC in Amsterdam. Vóór de huisartsenopleiding heb ik als basisarts gewerkt binnen heel wat verschillende specialismes: op de Spoedeisende Hulp, bij de Gynaecologie en Verloskunde, Chirurgie, Kindergeneeskunde en tot slot in een instelling voor verslavingsgeneeskunde.

Na te hebben gewerkt op al die verschillende werkplekken, kan ik echt zeggen dat het werk als huisarts helemaal bij me past. Ik houd van het huisartsenvak door de afwisseling (geen enkele dag is hetzelfde), en bovenal door het persoonlijke contact met elke patiënt. Om goede zorg te kunnen leveren moet je niet alleen deskundig zijn, maar moet je je ook kunnen verplaatsen in elke patiënt en zoeken naar een beleid dat bij de patiënt past. Dat betekent dat ik een huisarts wil zijn die open staat voor de visie van u als patiënt en die goed naar u wil luisteren. Mijn speciale interesses zijn kleine chirurgische ingreepjes, gynaecologie, hulp bij (allerlei soorten) verslavingen en hulp bij seksuele problemen. Maar uiteraard kunt u voor alle soorten huisartskundige zorg bij mij terecht.

Het lijkt me leuk om kennis met u te maken!

Medische of geneeskundige verklaring

Wilt u van uw huisarts een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.

Waarom mag uw eigen huisarts geen geneeskundige verklaring afgeven?

 

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen?

U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben, vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft. Voor een verklaring voor reizen verwijzen wij naar de volgende informatie:

Coronavirus en het afgeven van een gezondheidsverklaring

 

Non-Covidverklaring, medische verklaring van genezen na doorgemaakte Covid voor werk, school of reizen

Dit valt onder een medische of geneeskundige verklaring. Dit kan uw eigen huisarts niet afgeven.

Dit doen wij in lijn met de landelijke afspraken om geen verklaringen als huisartsenpraktijk af te geven, welke voortvloeit uit bovenstaande reden. Daarnaast een zwaarwegende reden voor ons: in tijden van schaarste, willen we ons blijven concentreren op essentiële zorg. Daar vallen medische verklaringen niet onder.

Welkom K. v.d. Velde, Physician Assistant

Per 1 augustus verwelkomen wij een nieuwe functie in onze praktijk: Physician Assistant.

Wat is een Physician Assistant?

Een Physician Assistant (PA) is een verpleegkundige die een vervolgopleiding heeft gedaan waarna hij /zij  zelfstandig complexe medische taken en handelingen uit kan voeren.
De PA is hierdoor de rechterhand van de huisarts en neemt taken van hem/haar over. De PA kan vergeleken worden met een gevorderde basisarts.

Wie mogen wij in deze functie verwelkomen?

Ik ben heel blij met de nieuwe aanwinst in ons team: Karin van der Velde.
Mocht u regelmatig gecontroleerd worden i.v.m. uw diabetes of uw bloeddruk? Dan zal zij deze zorg aan u verlenen. Verder zal zij ook onder andere orthopedisch spreekuur hebben.

In Karin’s eigen woorden:

Ik ben zeer verheugd om te werken in huisartsenpraktijk Stroeve met een geweldig team! Ik ben sinds 2017 afgestudeerd als Physician Assistant en heb een aantal jaar in het Amsterdam UMC en het Dijklander ziekenhuis gewerkt in verschillende werkvelden. Een gezonde leefstijl vind ik erg belangrijk en dat zal ik ook vaak bespreken in de spreekkamer. Tot ziens op het spreekuur!

Digitaal Corona Certificaat (DCC)

Heb je vragen over het Digitaal Corona Certificaat (DCC)? Klik dan hier. De meest gestelde vragen over de CoronaCheckapp vind je hier. Met andere vragen over de CoronaCheckapp kun je terecht bij 0800-1421 (gratis) of helpdesk@coronacheck.nl.

In deze video een kijkje achter de schermen bij COVID-19-vaccinatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Even voorstellen – nieuwe praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Hallo, Mijn naam is Afra Schilder. Sinds 1 Januari (2024) ben ik werkzaam binnen de praktijk als praktijkondersteuner-ggz. …

M. Roos, Physician Assistant en POH-S (diabetes en hoge bloeddruk) stelt zich aan u voor

Hallo, mijn naam is Melanie Roos en ben sinds 1 april werkzaam bij dr. Stroeve als Physician Assistant (P.A.) waarbij ik …

Huisarts S. Mulder stelt zich aan u voor

Hallo, mijn naam is Salomé Mulder en per februari ben ik het team van huisartsenpraktijk Stroeve komen versterken. Graag …