Klachtenregeling

Klachten over de huisarts

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over onze werkwijze als praktijk, de werkwijze van de huisarts of andere medewerkers in de praktijk.

Bijvoorbeeld omdat:

  • Uw huisarts niet de zorg biedt die u verwacht.
  • Uw huisarts weigert om medicijnen voor te schrijven of een behandeling te doen.
  • Uw huisarts geen doorverwijzing wil geven, bijvoorbeeld naar een specialist of een fysiotherapeut.
  • Uw huisarts een verkeerde diagnose heeft gesteld.
  • Uw huisarts of een andere medewerker onbeleefd is.
  • De assistente u niet door wil verbinden met de huisarts.
  • U geen inzage krijgt in uw medisch dossier.
  • Uw huisarts geen informatie wil geven over derden, bijvoorbeeld over uw familielid.
  • U geen begrijpelijke informatie krijgt.

Zo kunnen er nog veel meer zaken zijn die misschien niet lopen zoals u dat verwacht. De huisarts kan goede redenen hebben voor zijn beslissing, maar het is ook mogelijk dat hij een fout maakt of niet zorgvuldig genoeg is.

Bespreken

Zoals ik bij elk kennismakingsgesprek ook aan geef: graag ga ik er met u over in gesprek. Wij stellen het ontzettend op prijs als u dat doet, omdat wij alleen dan er wat aan hebben en er in de toekomst iets aan kunnen veranderen. Zo kan onze zorg verbeteren, niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen.

In het gesprek bespreken we waar u ontevreden over bent. Als het beleid van de huisarts wel correct was, kan de huisarts u uitleggen waarom hij zo handelde. En als hij een fout heeft gemaakt, kunnen wij samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hier met ons over te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Ook ontevredenheid over de assistentie, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met de huisarts bespreken.

Klacht indienen bij de praktijk

Als u er met de ons niet uit komt, kunt u een klacht indienen. Vraagt u dan aan de assistente de procedure hiervoor.

Klachtencommissie

Onze praktijk is aangesloten  bij een (regionale) klachtencommissie: DOKH.

Voor informatie: www.dokh.nl.

U moet uw klacht hier schriftelijk indienen, dus een brief schrijven waarin staat wat uw klacht is. Het is verstandig om ook in de brief te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts.

Praktijk gesloten wegens vakantie 02-01 t/m 06-01

Wegens vakantie is de praktijk gesloten van: maandag 02 januari t/m vrijdag 06 januari 2023   Voor dringende gevallen en …

Pneumokokkenprik

U kunt de prik eind oktober van 2022 halen als u dit jaar 66, 67, 68, of 69 jaar wordt. U heeft dan inmiddels een uitnodiging …

Griepprik

De griepvaccinaties zijn weer begonnen voor mensen met een extra risico op complicaties van de griep. Deze mensen hebben …