Klachtenregeling

Klachten over de huisarts

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over uw huisarts of een andere medewerker van de praktijk. Bijvoorbeeld omdat:

  • Uw huisarts niet de zorg biedt die u verwacht.
  • Uw huisarts weigert om medicijnen voor te schrijven of een behandeling te doen.
  • Uw huisarts geen doorverwijzing wil geven, bijvoorbeeld naar een specialist of een fysiotherapeut.
  • Uw huisarts een verkeerde diagnose heeft gesteld.
  • Uw huisarts of een andere medewerker onbeleefd is.
  • De assistente u niet door wil verbinden met de huisarts.
  • U geen inzage krijgt in uw medisch dossier.
  • Uw huisarts geen informatie wil geven over derden, bijvoorbeeld over uw familielid.
  • U geen begrijpelijke informatie krijgt.

Zo kunnen er nog veel meer zaken zijn die misschien niet lopen zoals u dat verwacht. De huisarts kan goede redenen hebben voor zijn beslissing, maar het is ook mogelijk dat hij een fout maakt of niet zorgvuldig genoeg is.

Bespreken

Bespreek uw klacht eerst met de huisarts zelf. Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar de meeste huisartsen stellen het prijs om het te horen als een patiënt niet tevreden is. Als uw huisarts weet wat er mis gaat, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen.

In het gesprek legt u uit waar u ontevreden over bent. Als het beleid van de huisarts wel correct was, kan hij u uitleggen waarom hij zo handelde. En als hij een fout heeft gemaakt, kunt u samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hier met uw huisarts over te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Ook ontevredenheid over de assistentie, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met de huisarts bespreken.

Klacht indienen bij de praktijk

Als u er met de huisarts niet uit komt, kunt u een klacht indienen. Veel huisartsenpraktijken hebben een klachtenfunctionaris of een bemiddelaar. U kunt dit navragen bij de assistente, vaak ligt er ook een folder over in de wachtruimte. Of kijk op de website van de praktijk.

Klachtencommissie

Onze praktijk is aangesloten  bij een (regionale) klachtencommissie:DOKH. Voor informatie: www.dokh.nl.

U moet uw klacht hier schriftelijk indienen, dus een brief schrijven waarin staat wat uw klacht is. Het is verstandig om ook in de brief te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts.

Uitgebreidere informatie over de klachtencommissies vindt u op de website van Zorgbelang Nederland. Vraag aan de assistente of de huisarts bij welke klachtencommissie de praktijk is aangesloten.

Schadevergoeding

Bij letselschade is het soms mogelijk om een schadevergoeding te krijgen. Meer informatie hierover vindt u op het website van de Letselschaderaad.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Met een klacht over uw huisarts kunt u ook terecht bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het Tuchtcollege doet een juridisch bindende uitspraak en bepaalt of de zorgverlener zijn beroep nog mag uitoefenen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet erop toe dat er geen onnodige risicovolle situaties zijn in de zorg. U kunt risicovolle situaties bij de IGZ melden. De IGZ zal dan kijken of de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. De IGZ geeft geen oordeel over de gegrondheid van de klacht of genoegdoening.

Bron thuisarts.nl

Welkom K. v.d. Velde, Physician Assistant

Per 1 augustus verwelkomen wij een nieuwe functie in onze praktijk: Physician Assistant. Wat is een Physician Assistant? …

Pensionering Pia Hiemstra, doktersassistente

Per september hebben wij afscheid genomen van Pia Hiemstra. Zij is na 20 jaar!!! trouwe dienst als doktersassistente nu met …

Afscheid Linda Rouwenhorst, huisarts

Helaas nemen wij per half oktober afscheid van Linda Rouwenhorst, huisarts. Zij heeft haar vaste werk dichter bij huis gezocht. …