POH-GGZ

POH-GGZ (psycholoog)

Sinds enige tijd is er een nieuwe functie in onze huisartsenpraktijk: de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, afgekort POH-GGZ. Deze folder informeert u over wat deze functie inhoudt en wat de POH-GGZ voor u kan betekenen.

Om welke klachten gaat het?
Als u met psychische of psychosociale klachten naar uw huisarts gaat (bijvoorbeeld problemen gerelateerd aan werk, opvoeding of relaties, slaapproblemen of depressieve gevoelens), kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken met de POH-GGZ. Hij kan dat doen als hij bijvoorbeeld zelf te weinig tijd heeft om u goed te helpen, behoefte heeft aan meer informatie of gespecialiseerd advies.

Hoe werkt de POH-GGZ?
In een gesprek brengt de POH-GGZ samen met u uw klachten en vragen in kaart. Vervolgens informeert en adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit betekent dat u een of meerdere gesprekken bij de POH-GGZhebt of een verwijzing krijgt naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologen-praktijk of een GGZ-instelling) of een vervolggesprek bij de huisarts.

De POH-GGZ kan u dus helpen door:
-het verhelderen van problemen;
-het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing;
-in sommige gevallen kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk door de POH-GGZ;
-soms nazorg na behandeling in de GGZ;
-en soms overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst.

Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?
Een afspraak met de POH-GGZ komt tot stand op initiatief van uw huisarts. U kunt ook zelf met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Na een verwijzing van de huisarts, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland en krijgt u een vragenlijst mee. Die vragenlijst neemt u mee naar het eerste gesprek. Na het eerste gesprek zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

Kosten
Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

Spreekuren
De functie van POH-GGZ wordt vervuld door E.Elst, SPV-GGZ.

Vragen?
Mocht u verder nog vragen hebben? Stelt u ze gerust aan uw huisarts of dokters-assistente.

Praktijk gesloten wegens vakantie 02-01 t/m 06-01

Wegens vakantie is de praktijk gesloten van: maandag 02 januari t/m vrijdag 06 januari 2023   Voor dringende gevallen en …

Pneumokokkenprik

U kunt de prik eind oktober van 2022 halen als u dit jaar 66, 67, 68, of 69 jaar wordt. U heeft dan inmiddels een uitnodiging …

Griepprik

De griepvaccinaties zijn weer begonnen voor mensen met een extra risico op complicaties van de griep. Deze mensen hebben …