Lockdown per 15 December 2020

Beste patiënt,

Per 15 december 2020 zijn er vanuit de overheid weer nieuwe Corona maatregelen.

Ons beleid zal hiermee NIET veranderen.

We zijn gewoon open, we bieden veilige zorg met inachtneming van het onderstaande. Voor de praktijk/het wijkgebouw geldt:

  • alleen op afspraak de praktijk/het wijkgebouw binnenkomen
  • kom alleen
  • gebruik een mondkapje
  • bij luchtwegklachten:
   • bel ten allen tijden eerst de assistente
   • heeft u een afspraak: wacht buiten tot de dokter u roept

Klik hier voor meer informatie over het Coronavirus.

Tot op heden werkt u allen ontzettend prettig mee, bedankt hiervoor en houd dit nog even vol!

 

Met gezonde kerstgroet,

Joyce Stroeve, huisarts

Medische verklaring mondkapje

De verplichting (per 1 december) tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte …

Pneumokokkenvaccinatie

Sinds dit jaar krijgen mensen van 73 t/m 79 jaar de prik tegen pneumokokken gratis. Pneumokokken zijn bacteriën. Vaak zitten …