Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk heeft de volgende openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur

Tussen 12.00-13.30uur telefonisch bereikbaar voor spoed via tel. 0299-322260, kies 1

Voor het maken van afspraken, het aanvragen van visites, het opvragen van uitslagen e.d. verzoeken wij u in de ochtend te bellen tussen 8.30-12.00 uur.

 

Spreekuur

Om te voorkomen dat de spreekuren teveel uitlopen graag uw aandacht voor het volgende:

Een consult duurt maximaal 10 minuten. Per klacht is dus 10 minuten beschikbaar. Op aanvraag is er maximaal 20 minuten spreekuurtijd per consult in te plannen bij 2 klachten of indien er sprake is van een klacht die meer tijd kost.

Als er meer tijd nodig is , of er is sprake van meerdere klachten , dan graag een nieuwe afspraak maken.

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Huisbezoeken doe wij over het algemeen, behalve in geval van spoed, na 15 uur.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen,0299-322260, kies 2 of u kunt het online aanvragen. (volgt)

 

Urine onderzoek

Bij klachten van een blaasontsteking kunt u zonder afspraak ’s ochtends voor 12 uur urine inleveren aan de balie. U krijgt dan een formulier (urinebriefje) wat u in moet vullen met vragen over de klachten en of u bijv. allergisch bent voor een bepaald antibioticum. U mag het formulier (urinebriefje) ook zelf printen en ingevuld meenemen.

De urine opvangen in een schoon gewassen potje of in een speciaal hiervoor verkrijgbaar potje van de apotheek. De urine koel bewaren totdat u deze in de praktijk afgeeft.
U kunt ’s middags bellen voor de uitslag.
Indien behandeling noodzakelijk is, sturen we een recept naar de apotheek.

 

Medische verklaring

Patiënten vragen vaak om briefjes met een verklaring van de dokter, bijvoorbeeld voor werk of school, het reisbureau of een woningbouwvereniging. Een behandelend arts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn of haar eigen patiënt(e). De richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens geven aan dat de patiënt(e) zelf de informatie kan geven aan de betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijke arts inschakelen. Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (de beroepsorganisatie van artsen in Nederland).

Eventueel kunt u dit formulier (doktersverklaring) uitprinten en meenemen.

 

NHG Praktijkaccreditatie (NPA)

Wij zijn trots te kunnen melden dat aan onze huisartsenpraktijk de NHG Praktijkaccreditatie (NPA) is toegekend.

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisarts u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft hiervoor een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit  belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering, medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquete de mening van patiënten over hun huisartsenpraktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een NPA-rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 1 jaar.

 

Adres

Paulus Pietersstraat 2
1135GS Edam
Telefoonnummer:  0299-322260
Faxnummer:  0299-322833

 

Overleg huisarts – doktersassistente

Om er voor te zorgen dat vragen omtrent de zorg voor u goed en efficiënt overlegd kunnen worden hebben de huisarts en doktersassistente …

nhg-logo-kleur

NHG Praktijkaccreditatie

NHG Praktijkaccreditatie (NPA) Wij zijn trots te kunnen melden dat aan onze huisartsenpraktijk de NHG Praktijkaccreditatie …

teek2

Controleer op teken en verwijder ze direct

Bent u in de natuur geweest? Controleer uzelf en uw kinderen goed op teken en verwijder de teek direct. Van een tekenbeet kunt …