Klachtenregeling

Klachten over de huisarts

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over uw huisarts of een andere medewerker van de praktijk. Bijvoorbeeld omdat:

  • Uw huisarts niet de zorg biedt die u verwacht.
  • Uw huisarts weigert om medicijnen voor te schrijven of een behandeling te doen.
  • Uw huisarts geen doorverwijzing wil geven, bijvoorbeeld naar een specialist of een fysiotherapeut.
  • Uw huisarts een verkeerde diagnose heeft gesteld.
  • Uw huisarts of een andere medewerker onbeleefd is.
  • De assistente u niet door wil verbinden met de huisarts.
  • U geen inzage krijgt in uw medisch dossier.
  • Uw huisarts geen informatie wil geven over derden, bijvoorbeeld over uw familielid.
  • U geen begrijpelijke informatie krijgt.

Zo kunnen er nog veel meer zaken zijn die misschien niet lopen zoals u dat verwacht. De huisarts kan goede redenen hebben voor zijn beslissing, maar het is ook mogelijk dat hij een fout maakt of niet zorgvuldig genoeg is.

Bespreken

Bespreek uw klacht eerst met de huisarts zelf. Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar de meeste huisartsen stellen het prijs om het te horen als een patiënt niet tevreden is. Als uw huisarts weet wat er mis gaat, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen.

In het gesprek legt u uit waar u ontevreden over bent. Als het beleid van de huisarts wel correct was, kan hij u uitleggen waarom hij zo handelde. En als hij een fout heeft gemaakt, kunt u samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hier met uw huisarts over te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Ook ontevredenheid over de assistentie, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met de huisarts bespreken.

Klacht indienen bij de praktijk

Als u er met de huisarts niet uit komt, kunt u een klacht indienen. Veel huisartsenpraktijken hebben een klachtenfunctionaris of een bemiddelaar. U kunt dit navragen bij de assistente, vaak ligt er ook een folder over in de wachtruimte. Of kijk op de website van de praktijk.

Klachtencommissie

Onze praktijk is aangesloten  bij een (regionale) klachtencommissie:DOKH. Voor informatie: www.dokh.nl.

U moet uw klacht hier schriftelijk indienen, dus een brief schrijven waarin staat wat uw klacht is. Het is verstandig om ook in de brief te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts.

Uitgebreidere informatie over de klachtencommissies vindt u op de website van Zorgbelang Nederland. Vraag aan de assistente of de huisarts bij welke klachtencommissie de praktijk is aangesloten.

Schadevergoeding

Bij letselschade is het soms mogelijk om een schadevergoeding te krijgen. Meer informatie hierover vindt u op het website van de Letselschaderaad.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Met een klacht over uw huisarts kunt u ook terecht bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het Tuchtcollege doet een juridisch bindende uitspraak en bepaalt of de zorgverlener zijn beroep nog mag uitoefenen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet erop toe dat er geen onnodige risicovolle situaties zijn in de zorg. U kunt risicovolle situaties bij de IGZ melden. De IGZ zal dan kijken of de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. De IGZ geeft geen oordeel over de gegrondheid van de klacht of genoegdoening.

Bron thuisarts.nl

Overleg huisarts – doktersassistente

Om er voor te zorgen dat vragen omtrent de zorg voor u goed en efficiënt overlegd kunnen worden hebben de huisarts en doktersassistente …

nhg-logo-kleur

NHG Praktijkaccreditatie

NHG Praktijkaccreditatie (NPA) Wij zijn trots te kunnen melden dat aan onze huisartsenpraktijk de NHG Praktijkaccreditatie …

teek2

Controleer op teken en verwijder ze direct

Bent u in de natuur geweest? Controleer uzelf en uw kinderen goed op teken en verwijder de teek direct. Van een tekenbeet kunt …