Rijbewijskeuring

In de praktijk kunnen keuringen worden gedaan voor verlenging van uw rijbewijs. Wij doen dit niet voor patiënten uit onze eigen praktijk in verband met objectiviteit. Bent u patiënt in onze praktijk dan kunt u naar een praktijk in de buurt gaan, u kunt de praktijkassistent om meer informatie vragen.

Daar deze keuringen niet vallen onder de basisverzekering, zijn er voor u meestal kosten aan verbonden. Voor de actuele tarieven kunt u zich wenden tot de praktijkassistent.

Zomervakantie 2020

Wegens vakantie is de praktijk gesloten van maandag 15 juni tot maandag 6 juli. Voor dringende zaken is de waarneming als …

Overleg huisarts – doktersassistente

Om er voor te zorgen dat vragen omtrent de zorg voor u goed en efficiënt overlegd kunnen worden hebben de huisarts en doktersassistente …

nhg-logo-kleur

NHG Praktijkaccreditatie

NHG Praktijkaccreditatie (NPA) Wij zijn trots te kunnen melden dat aan onze huisartsenpraktijk de NHG Praktijkaccreditatie …