Rijbewijskeuring

In de praktijk kunnen keuringen worden gedaan voor verlenging van uw rijbewijs. Wij doen dit niet voor patiënten uit onze eigen praktijk in verband met objectiviteit. Bent u patiënt in onze praktijk dan kunt u naar een praktijk in de buurt gaan, u kunt de praktijkassistent om meer informatie vragen.

Daar deze keuringen niet vallen onder de basisverzekering, zijn er voor u meestal kosten aan verbonden. Voor de actuele tarieven kunt u zich wenden tot de praktijkassistent.

Opvolging praktijk

Met ingang van 1 juli 2019 wordt  Mw drs H.P. van der Horst opgevolgd door Mw drs Joyce Stroeve . Zij zal de praktijk samen …

Vakantie

NB:de per email aangevraagde recepten kunnen pas na de vakantie verwerkt worden . Telefonisch bij de waarnemende praktijken …

Logo-VU-Medisch-Centrum-Amsterdam-VUmc-800px-800x273

Huisarts in opleiding

In het kader van de vervolgopleiding tot huisarts zal mw. Birgit Berk,  de 3 e jaars huisartsstage in deze praktijk volgen …