Rijbewijskeuring

In de praktijk kunnen keuringen worden gedaan voor verlenging van uw rijbewijs. Wij doen dit niet voor patiënten uit onze eigen praktijk in verband met objectiviteit. Bent u patiënt in onze praktijk dan kunt u naar een praktijk in de buurt gaan, u kunt de praktijkassistent om meer informatie vragen.

Daar deze keuringen niet vallen onder de basisverzekering, zijn er voor u meestal kosten aan verbonden. Voor de actuele tarieven kunt u zich wenden tot de praktijkassistent.

Opvolging praktijk

Met ingang van 1 juli 2019 heeft Mw drs Joyce Stroeve de praktijk opgevolgd van Mw. drs H.P. van der Horst.   Zij zal …

Vakantie

NB:de per email aangevraagde recepten kunnen pas na de vakantie verwerkt worden . Telefonisch bij de waarnemende praktijken …

nhg-logo-kleur

NHG Praktijkaccreditatie

NHG Praktijkaccreditatie (NPA) Wij zijn trots te kunnen melden dat aan onze huisartsenpraktijk de NHG Praktijkaccreditatie …